מתן היתר בתנאים לבניית גדר בגבולות המגרש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5337

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים לבניית גדר בגבולות המגרש
מספר: תא/ 03/ 5337
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בתנאים לבניית גדר בגבולות המגרש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוגולומב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7066חלק92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/10/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306311/09/2003