מתן היתר בתנאים לבקשה להזזת נישה לבלוני גז

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5250

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים לבקשה להזזת נישה לבלוני גז
מספר: תא/ 03/ 5250
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בתנאים לבקשה להזזת נישה לבלוני גז

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוגורדון י ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6968חלק94
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200304914/07/2003