מתן היתר בתנאים להקמת אנטנה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51871-51869

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים להקמת אנטנה
מספר: תא/ 04/ 51871-51869
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בתנאים להקמת אנטנה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה, הגדוד העברי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2184חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200408608/11/2004