מתן היתר בתנאים להקמת מבנה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5400

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים להקמת מבנה
מספר: תא/ 03/ 5400
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בתנאים להקמת מבנה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואשכנזי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6637חלק700
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/10/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306210/09/2003