מתן היתר בתנאים לכופר חניה.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים הר/ 01/ 5538

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים לכופר חניה.
מספר: הר/ 01/ 5538
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בתנאים לכופר חניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוויתקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6960חלק34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/02/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב20020828/01/2002