מתן היתר בתנאים לשימוש חורג למרפאת שיניים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5416

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים לשימוש חורג למרפאת שיניים
מספר: תא/ 03/ 5416
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בתנאים לשימוש חורג למרפאת שיניים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוויצמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6111חלק425
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/10/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200307220/10/2003