מתן היתר בתנאים לשימוש חורג מדירת מגורים למשרד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5284

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים לשימוש חורג מדירת מגורים למשרד
מספר: תא/ 03/ 5284
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בתנאים לשימוש חורג מדירת מגורים למשרד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובלוך דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6217חלק506
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200305531/07/2003