מתן היתר בתנאים לשינויים פנימיים ובחזיתות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5269

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים לשינויים פנימיים ובחזיתות
מספר: תא/ 03/ 5269
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בתנאים לשינויים פנימיים ובחזיתות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוסשא ארגוב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6332חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200304707/07/2003