מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומה א' וגג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5368

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומה א' וגג
מספר: תא/ 03/ 5368
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומה א' וגג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקרויס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6769חלק88
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200307108/10/2003