מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומת קרקע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5779

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומת קרקע
מספר: תא/ 03/ 5779
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומת קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהיסמין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6150חלק92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200400515/01/2004