מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 02/ 5119

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה.
מספר: תא/ 02/ 5119
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על מתן היתר בתנאים לתוספת בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6901חלק83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200203403/06/2002