מתן היתר בתנאים לתוספת קומות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5489

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים לתוספת קומות
מספר: תא/ 03/ 5489
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בתנאים לתוספת קומות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודיזנגוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6901חלק77
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308224/11/2003