מתן היתר בתנאים לתוספת 2 קומות לבניין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 02/ 5300

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר בתנאים לתוספת 2 קומות לבניין
מספר: תא/ 02/ 5300
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בתנאים לתוספת 2 קומות לבניין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6902חלק71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/11/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200207804/11/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200206519/09/2002