מתן היתר לפירוק תורן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מי/ 03/ 068/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן היתר לפירוק תורן
מספר: מי/ 03/ 068/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר לפירוק תורן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמסלת ציון
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200302113/05/2003