מתן הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחיה פרטיות במושבים ובישובים קהילתיים

תוכנית שד/ 1000/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתן הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחיה פרטיות במושבים ובישובים קהילתיים
מספר: שד/ 1000/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.מתן הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחיה פרטיות
במושבים ובישובים קהילתיים בכל שטח המועצה
האזורית ומרחב התכנון דרום השרון.
ב.מתן הנחיות להבטחת תנאי בריאות, בטיחות ואיכות
הסביבה הנאותים.
ג.קביעת הוראות תפעול לבריכות שחיה פרטיות.
ד.קביעת הנחיות ותנאים להוצאת היתרי בניה לבריכות
שחיה פרטיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון התכנית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרון

תיאור המיקום:
ישוב: _______________
כל תחום שיפוט מועצה אזורית דרום השרון.
שינוי שד / 1000 .

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/1999תאריך פרסום: 15/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4784. עמוד: 4732. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים18/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1999.
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1999תאריך פרסום: 06/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4719. עמוד: 1549. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה29/09/1997
קבלת תכנית27/07/1997