מתן לגיטימציה למבנה קיים שחורג באחוזי בניה

תוכנית ג/ 11985

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתן לגיטימציה למבנה קיים שחורג באחוזי בניה
מספר: ג/ 11985
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין שינוי באחוזי בניה למתן לגיטימציה לבנינים קיימים חלוקת הקרקע למגרשים
ביטול חלק מדרך ויעוד החלק המבוטל למגורים א'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות חניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17501חלק46, 85
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/2001תאריך פרסום: 20/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5040. עמוד: 791. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים07/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/11/2001
החלטה בדיון באישור תכנית12/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2001תאריך פרסום: 24/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5006. עמוד: 3454. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2001. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2001
קבלת תכנית03/07/2000