מתן לגיטימציה למבנהנ משק קיים

בקשה ועדה מקומית שדה יעקב 2007/ 0551

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מתן לגיטימציה למבנהנ משק קיים
מספר: שדה יעקב 2007/ 0551
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן לגיטימציה למבנה קיים תוספת רפת ומעון חליבה ובקשת הקלה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11403חלק66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700805/12/2007