מתן לגיטימציה למבנים קיימים שאינם שומרים על מרווחים חוקיים , ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5507/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתן לגיטימציה למבנים קיימים שאינם שומרים על מרווחים חוקיים , ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5507/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית שינוי לתכנית המתאר בהתאם להוראות סעיפים
62א(א)(4)(7)(5).
קביעת הנחיות ברורות לגבי רישוי מבנים קיימים שאינם
שומרים על מרווחים חוקיים ( האמור נוגע אך ורק לגבי
מבנים הופיעים בתשריט).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16578חלק18, 20
17511חלק11-15, 17-20, 22, 28-31, 34-35, 43-45
17512חלק1, 5-15, 28-38, 45, 47
17513חלק3-5, 47-50, 54
17514חלק44-45, 52, 60
17519חלק5, 7-12, 28-35, 39-50
17520חלק1-52
17521חלק4, 7-58
17522חלק1-73
17523חלק1-62
17524חלק1-120
17525חלק1-2, 9-12, 19, 22
17526חלק1-18, 31, 34-39
17527חלק21-30, 41
17528חלק1-3, 5-6, 9
17529חלק1, 6-14, 19-35, 37-61
17530חלק18, 39-55, 59, 61-64, 67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/08/1999תאריך פרסום: 01/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4790. שנה עברית: התשנט .