מתן לגיטימציה לסככת רפת, שרונה

בקשה ועדה מקומית 2006/ 0128

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מתן לגיטימציה לסככת רפת, שרונה
מספר: 2006/ 0128
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן לגיטימציה לסככת רפת בחזית הדרומית+מחסן משקי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשרונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15129חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה