מתן לגיטימציה לרפת קיימת+תוספת לקיים בשטח של 3436 מ"ר.

בקשה ועדה מקומית 15087/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מתן לגיטימציה לרפת קיימת+תוספת לקיים בשטח של 3436 מ"ר.
מספר: 15087/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן לגיטימציה לרפת קיימת +תוספת לקיים בשטח של 3436 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפהמצפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15087חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3126מצפההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600205/04/2006