מתן לגיטימציה לתוספת בקומה א'+רישוי פרגולות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 162/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתן לגיטימציה לתוספת בקומה א'+רישוי פרגולות
מספר: 162/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן לגיטימציה לתוספת בקומה א'+רישויפרגולות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17732חלק155
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201004517/08/2010