מתן מעמד קבע לישוב כמאנה.

תוכנית ג/ 9378

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתן מעמד קבע לישוב כמאנה.
מספר: ג/ 9378
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מתן מעמד קבע לישוב כמאנה וישוב האוכלוסיה
הבדואית החיה על הר כמון, הסדרת מבנים קיימים.
במסגרת הקו הכחול של תכנית זו, פינוי המבנים
הבנויים מחוץ לגבולות התכנית, ובנייתם במסגרת
התכנית.
ב. שינוי יעוד ותכנון אזור המסווג כקרקע חקלאית, יער
נטע אדם, ייעור טבעי לשימור וכשמורת טבע לאזור
מגורים, לכ-840 משפחות, בנייני ציבור, מבני משק,
בית עלמין, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.
ג. קביעת תנאים והוראות למתן היתרי בניה ע"י הועדה
המקומית.
ד. אחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים ע"פ סימון ז'
פרק ג' לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
כמאנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18848חלק9, 1311-12, 14
18849חלק31-2, 4
18850חלק2, 4-5
19149חלק21-25
19150חלק2-31
19154חלק9, 11-13, 15-168, 10, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/08/2000תאריך פרסום: 03/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4906. עמוד: 4383. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים29/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2000. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/07/2000
החלטה בדיון באישור תכנית10/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1999תאריך פרסום: 30/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4776. עמוד: 4333. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 11/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה07/01/1998
קבלת תכנית01/09/1996