מתן רישוי לסככות הקיימות לאורוות ולבניה חדשה לחווה חקלאית לגידול סוסים.

בקשה ועדה מקומית שמר/ 20000982

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מתן רישוי לסככות הקיימות לאורוות ולבניה חדשה לחווה חקלאית לגידול סוסים.
מספר: שמר/ 20000982
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ02/07/2007