מתנ"ס אתגרים ע"ש אל"מ נביה מרעי ז"ל

תוכנית 7/ 02/ 303/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתנ"ס אתגרים ע"ש אל"מ נביה מרעי ז"ל
מספר: 7/ 02/ 303/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מסגרת תכנונית להקמת מרכז אתגרים ע"י איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים ושינויים ביעודי הקרקע, קביעת
זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב

תיאור המיקום:
מצפון לקיבוץ מפלסים ולכביש מס' 232.
שטח בין קוארדינטות אורך750,107 ל- 250,107
לבין קוארדינטות רוחב 000,102 ל- 875,101

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
988חלק97
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2435. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים03/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 230. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בוולק"ח03/09/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה16/04/2001
קבלת תכנית04/10/2000