מתנ"ס שכונת האשל

תוכנית 26/ 03/ 101/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתנ"ס שכונת האשל
מספר: 26/ 03/ 101/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתנ"ס ע"י שינוי ביעודי
הקרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםירוחםירוחםירוחם

תיאור המיקום:
ישוב: ירוחם
גוש 39536

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2006
קבלת תכנית01/11/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006