מתקן בזק , תורן תקשורת יטבתה

תוכנית 12/ 03/ 137/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן בזק , תורן תקשורת יטבתה
מספר: 12/ 03/ 137/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן הנדסי של חברת
בזק ומבנים ציבוריים, הכל בשינויים של יעודים
מקרקע חקלאית לאזור מתקנים הנדסיים, שטח לבניני
ציבור, שפ"פ וקביעת הנחיות בניה.
2. שינוי נקודתי בקו בנין מ-100 מ' ל-65 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותיטבתה

תיאור המיקום:
ישוב: יטבתה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 10/03/1991.
פרסום לאישור ברשומות07/03/1991תאריך פרסום: 07/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 38542. עמוד: 1782. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1991
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1990תאריך פרסום: 25/10/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3807. עמוד: 180. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/1990תאריך פרסום בעיתון: 07/10/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/09/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/09/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה18/09/1990
החלטה בדיון בהפקדה23/04/1990
קבלת תכנית07/03/1990