מתקן גז - P.R.M.S

בקשה ועדה מקומית דר/ 10/ רשגז/ 1039/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מתקן גז - P.R.M.S
מספר: דר/ 10/ רשגז/ 1039/ א
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן גז טבעי להפחתת לחץ ( P.R.M.S) בתחנת הגז סדום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמרתמרסדום(מפעלי ים המלח)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39684חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה18/09/2008
טיפול בתנאים-התנאים מולאו18/09/2008
החלטה בדיון בבקשה11/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - רשות רישוי למתקני גז טבעי200800511/06/2008