מתקן הנדסי / פוטו ווטאי, שדה נחום ב'

תוכנית ג/ 19422

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן הנדסי / פוטו ווטאי, שדה נחום ב'
מספר: ג/ 19422
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד קרקע למתן הנדסי פוטו וולטאי

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקן הנדסי פוטו וולטאי
קביעת ופירוט התכליות ה מותרות בשטח המתקן הפוטו וולטאי
קביעת הוראות בניה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
הנחיות בדבר איכות ושימור הסביבה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותשדה נחום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22864חלק2019, 21, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9266שכונת בנים - שדה נחום. שינוי למתאר, קיבוץ שדה נחוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/03/2011
קבלת תכנית15/02/2011