מתקן הנדסי למפעל מבצע

תוכנית 8/ 03/ 110/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי למפעל מבצע
מספר: 8/ 03/ 110/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת שטח שרותים הנדסיים בהתאם לקיים מציאות,
על ידי שינוי אזור מתקנים לאזור חקלאי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
ישוב: באר טוביה
מפעל מבצע
גושים: 2775 חלקה 21 (ארעית).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2775חלק22, 38-39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 110באר שבע (מס' קודם: ד/442ג)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 03/02/1993.
פרסום לאישור ברשומות28/01/1993תאריך פרסום: 28/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4080. עמוד: 1375. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהתנגדויות23/11/1992
החלטה בדיון באישור תכנית23/11/1992
פרסום להפקדה ברשומות21/05/1992תאריך פרסום: 21/05/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4007. עמוד: 3303. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1992.
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1992
קבלת תכנית03/09/1991