מתקן הנדסי תדהר (מתקן שאיבה)

תוכנית 7/ 02/ 305/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן הנדסי תדהר (מתקן שאיבה)
מספר: 7/ 02/ 305/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסדרת תכנונית להקמת מתקן שאיבה לשפכים
ע"י שינוי ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים וקביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתדהר

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש 100394 לא מוסדר
גוש שומה 27 בני שמעון, חלקה 1 ספר 9 באר - שבע דף 75

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100394חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 28הרחבת מושב תדהרשינוי
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2067. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 24. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/08/2003
החלטה בדיון בוולק"ח21/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2003
קבלת תכנית12/09/2002