מתקן הנדסי (בריכת המים) ודרך גישה

תוכנית מ/ 419

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי (בריכת המים) ודרך גישה
מספר: מ/ 419
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע חקלאית למתקן הנדסי ודרך לצורך הקמת בריכת מים לעיר חריש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8702חלק40
20368חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמ/ 146חריש.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח07/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה27/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/08/2010
קבלת תכנית13/04/2010