מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, יבניאל

תוכנית ג/ 10688

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, יבניאל
מספר: ג/ 10688
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לבריכת מים, ולצורך כך שינוי יעוד שטח
מ-מבני ציבור בעתיד למתקן הנדסי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15439חלק7-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/10/1998
החלטה בדיון בהפקדה12/08/1998
קבלת תכנית28/05/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900605/03/2009