מתקן הנדסי - בוסטר סנסנה

תוכנית 7/ 02/ 305/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי - בוסטר סנסנה
מספר: 7/ 02/ 305/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית לאפשר זכויות בניה בתחום הקו הכחול לצורך בנית תחנת שאיבה, ע"י שינוי יעוד הקרקע בתחום התכנית, משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים, ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מתקן הנדסי בסנסנה, מועצה אזורית בני שמעון, נ"צ מרכזי 584.300 על 191.250.

גושים וחלקות:
גוש 100218 חלקי חלקות 1
גוש 100219/1 חלקי חלקות 2,6,7

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2006תאריך פרסום: 04/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5573. עמוד: 4882. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים27/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1398.
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/12/2005
החלטה בדיון בוולק"ח20/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2005
קבלת תכנית22/08/2004