מתקן הנדסי - בריכת ביוב , בסמת טבעון

תוכנית ג/ 16534

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי - בריכת ביוב , בסמת טבעון
מספר: ג/ 16534
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד למתקן הנדסי ושצ"פ בתחום שמורת טבע, לצורך הקמת מתקן שאיבת ביוב לשכונת יסמין, בסמת טבעון

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד משטח שמורת טבע לפי ג/ 7821 למתקן הנדסי בתחום שמורת טבע לפי תמ"א 8
2. שינוי יעוד לשצ"פ מסביב למתקן לשיקום נופי ויצירת תעלת ניקוז מי גשם בתחום שמורת טבע
3. קביעת הוראות בניה בהתאם לתכנית הבינוי כולל הוראות והגבלות נופיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12312חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7512שינוי לתקנון תכנית מפורטת - בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 7821שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לאזור מגורים, בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5785. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים21/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2008
פרסום להפקדה בעיתונים02/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2602. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/02/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית30/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה13/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/09/2006
קבלת תכנית06/08/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה