מתקן הנדסי - בריכת עגל

תוכנית ג/ 12471

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן הנדסי - בריכת עגל
מספר: ג/ 12471
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות תכנית מפורטת בנושאים כדלקמן:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למתקן הנדסי על מנת לת לגיטימציה למתקן הנדסי קיים ולאפשר הוספת מתקנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילמטולהמטולה

תיאור המיקום:
מתקן הנדסי בריכת עגל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13227חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 271. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים23/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/08/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית28/09/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות20/06/2002תאריך פרסום: 20/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5087. עמוד: 2999. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2001
קבלת תכנית02/05/2001