מתקן הנדסי, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 15935

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי, בסמת טבעון
מספר: ג/ 15935
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח שמורת טבע לשטח למתקן הנדסי ודרך גישה (מתקן ביוב המהווה חלק מתשתיות הביוב המרכזי לשכונת יסמין-במסגרת תכנית אב לביוב המאושרת).

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד לשטח למתקן הנדסי ודרך גישה כולל רצועת שצ"פ מסביב.
קביעת הנחיות והוראות להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12312חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7821שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לאזור מגורים, בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/02/2006
קבלת תכנית27/11/2005