מתקן הנדסי, מבנה שאיבה למי קולחין, איילת השחר

תוכנית ג/ 16112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי, מבנה שאיבה למי קולחין, איילת השחר
מספר: ג/ 16112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תחום שטח למתקן הנדסי/ מבנה שאיבה למי קולחין ודרך גישה.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי/ מבנה שאיבה למי קולחין ודרך גישה.
מתן הןראות לשלוב האתר מבחינה נופית וסביבתית.
קביעת תנאים והוראות למתן היתרי בניה, ופיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןאילת השחר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13783חלק4-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12682איילת השחר - תכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/04/2006
קבלת תכנית12/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006