מתקן הנדסי

תוכנית 11/ 03/ 118

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי
מספר: 11/ 03/ 118
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח להקמת תחנת משנה לטרנספורמציה ויחידת יצור חשמל לשעת דחק מסוג טורבינת-גז .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע מערב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
9חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/1978תאריך פרסום: 16/02/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2413. שנה עברית: התשלח .