מתקן התפלה למים בארות מליחים + קוי צינורות מים מלחים מבאות וקו מי תמלחת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 042/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתקן התפלה למים בארות מליחים + קוי צינורות מים מלחים מבאות וקו מי תמלחת
מספר: 042/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתקן התפלה למים בארות מליחים + קוי צינורות מים מליחים מבארות וקו מי תמלחת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכפר מסריק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18097חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/10/2011