מתקן התפלה שורק

תוכנית תתל/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: מתקן התפלה שורק
מספר: תתל/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות מפורטות להקמת מתקן להתפלת מי ים בתפוקה של כ-300 מיליון מ"ק לשנה, ולמערכים הנלווים לו.

עיקרי ההוראות:
א. יעוד שטחים למתקן התפלה, למאגרי מים, לתחנת שאיבה לצנרת המים, לרצועות חשמל ולשטח ציבורי פתוח.

ב. קביעת תנאים לחיבור מתקן ההתפלה והמאגרים למערכת הולכת המים הארצית והולכת החשמל מהמערכת הארצית אל המתקן והטלת מגבלות בנייה לאורך רצועות קווי החיבור למערכות הולכת המים והחשמל.

ג. קביעת תנאים להנחת צנרת, ראשי יניקה ופיזור תמלחות בים והטלת מגבלות בניה ופיתוח.

ד. קביעת זכויות ומגבלות בניה והוראות להוצאת התרי בניה.

ה. קביעת שלביות ביצוע להקמת מתקן ההתפלה, מאגרי המים ותחנת שאיבה.

ו. קביעת הנחיות למניעת ומזעור מפגעים סביבתיים במהלך ההקמה והתפעול של המתקן.

ז. קביעת הנחיות בינוי ופיתוח, לרבות לשיקום נופי ואקולוגי של סביבת המתקן ורצועות קווי המים.

ח. קביעת הנחיות להקמת מערכת מעקב ובקרה להפעלת מתקן ההתפלה, לרבות מערך ניטור בסביבה הימית להשפעות פליטת הרכז והיניקה.

ט. קביעת הנחיות להעתקת תשתיות קיימות למיקומן החדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציון
מרכזשורקותגן רוה
מרכזגלילית מחוז המרכז

תיאור המיקום:
אתר מתקן ההתפלה, מאגרי ותחנת השאיבה של המים המותפלים מצויים דרומית לשפד"ן.
ממתקן ההתפלה נמשכת רצועת צנרות עד לים, לאורך נחל שורק, צפונית לקיבוץ פלמחים ובתוך הים.
מאתר המאגרים ותחנת השאיבה נמשכות רצועות צנרת המתחברות במזרח למערכת ההולכה הארצית (לקו ירקון מערבי) ובצפון לקו המים הראשי של ראשל"צ, חולון ובת-ים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2717חלק1336-38
3745חלק1-2
3746חלק25-26, 29-33
3946חלק235, 316
3947חלק11, 653, 7, 10, 12, 29, 64, 66-67, 69, 72, 74
3974חלק50
4072חלק1, 5-9
4073חלק44, 49-501-9, 11-19, 21-24, 33-35, 37-43, 45, 47-48, 51-53
4074חלק32-34
4075חלק2, 5, 311, 3-4, 6-9, 30, 34, 44, 46, 48, 55-59
5027חלק3413, 15, 19, 24, 31-32
5029חלק5-7, 1054, 59, 66, 69, 94, 100
5030חלק38-39, 52-53, 65-66, 77-78, 104-106, 112-113, 116, 166-1675, 31-37, 40, 51, 54, 64, 67, 76, 79, 88, 107-111, 118, 120, 122-123, 125, 127-128, 137-138, 147-148, 152-155, 157, 159, 164, 169, 176, 180, 184, 187
5031חלק126-9
5032חלק38, 43
5037חלק32, 48-51
5245חלק1-4
5246חלק7-8
5270חלק14
5272חלק17
5282חלק1, 3, 5
5285חלק6
5287חלק16, 18, 25, 271-2, 6-12, 15, 17, 19, 21-24, 26, 28-30, 32, 34
5388חלק26-28, 34-3525, 29, 33, 36, 51, 55
5389חלק58, 62, 69, 73-74, 77-8055-57, 61, 68, 81-84, 86
5467חלק2-6, 11
7122חלק13147, 81, 86, 106, 112, 124-126, 128-130, 134
7124חלק221
7125חלק1-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/2010תאריך פרסום: 29/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6113. עמוד: 4054. שנה עברית: התשע .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה20/06/2010
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה15/02/2010
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות28/01/2010תאריך פרסום: 28/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6054. עמוד: 1652. שנה עברית: התשע .
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות25/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2009. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בולחוף02/09/2009
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר02/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/06/2009
פרסום הכנת תכנית ברשומות16/02/2009תאריך פרסום: 16/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5916. עמוד: 2384. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה25/01/2009
פרסום הכנת תכנית בעיתונים16/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: אל-סינארה.
קבלת תכנית בות"ל19/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201000216/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201000115/02/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות201000315/02/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201000301/02/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב75911/01/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף5302/09/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף5412/08/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200900527/07/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200801101/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות
נוסח הודעה על הכנת תכנית