מתקן התפלה - שיזפון

תוכנית 12/ 02/ 170

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן התפלה - שיזפון
מספר: 12/ 02/ 170
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בריכת מים ומתקן התפלה
ע"י שינוי ביעוד הקרקע, חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשזפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3710. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים25/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/07/2002
החלטה בדיון באישור תכנית03/06/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה ברשומות11/04/2002תאריך פרסום: 11/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5066. עמוד: 2015. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/02/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה21/01/2002
קבלת תכנית15/11/2001