מתקן טיהור יבניאל

תוכנית ג/ 12472

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן טיהור יבניאל
מספר: ג/ 12472
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן לטיהור מי שפכים עבור המושבה יבניאל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17359חלק4018
17367חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2003. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3752. שנה עברית: התשסב .
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2002תאריך פרסום: 17/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5047. עמוד: 1183. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים31/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2001. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה02/07/2001
קבלת תכנית14/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200915/05/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים15329/01/2002