מתקן ימי להתפלת מי ים - אנית התפלה "באר ים"

תוכנית 11/ 02/ 117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן ימי להתפלת מי ים - אנית התפלה "באר ים"
מספר: 11/ 02/ 117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הצגת מקום העגינה של אניית ההתפלה בתחום נמל
הנפט אשקלון (להלן מקום העגינה) והתחברות לתשתיות
קיימות (מקשר מס' 3 ו / או מס' 4 בנמל אשקלון)
בנוסף לייעודי ים בשטחי התכנית הקיימת ובצידיה.
ב. תוואי פרוזדור התשתית התת ימית - קו מים מותפלי
וכבל חשמלי ממתקני האנייה אל החוף (להלן פרוזדור
תשתית-ים-קיים שייך לק.צ.א.א.).
ג. קביעת מגבלות ליעודי ים בשטח התכנית ובצידיה.
ד. מיקשר ימי לקשירת אוניה במרחק של כ- 3300 מ'
מהחוף בעומק של כ- 30 מ' הכולל מיקשר / מצוף אחד
המעוגן לקרקעית הים (קיים שייך לק.צ.א.א.).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתחום מחוזי גלילי

תיאור המיקום:
ישוב: �
בתחום הים התיכון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית11/05/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004