מתקן לטיפול בשפכים לתחנת תדלוק בצומת דבירה

תוכנית 7/ 02/ 305/ 78

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן לטיפול בשפכים לתחנת תדלוק בצומת דבירה
מספר: 7/ 02/ 305/ 78
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן אקולוגי לטיהור וטיפול באמצעות בריכות צמחי מים בשפכי תחנת הדלק ומרכז מסחרי בצומת דבירה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית - למתקנים הנדסיים, מתקן אקולוגי לטיפול בשפכים.
2. קביעת הוראות בניה.
3. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
4

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
צומת דבירה, שטח חקלאי צמוד דופן לתכנית 20/305/02/7
בתחום מועצה אזורית בני שמעון

קואורדינטות 179725, 592150

גושים וחלקות:
גוש 100225/3 בהסדר חלק מחלקה 10

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2299. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים23/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/10/2008
פרסום להפקדה ברשומות12/10/2008תאריך פרסום: 12/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5857. עמוד: 95. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/08/2008
החלטה בדיון בוולק"ח07/07/2008
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/01/2008
קבלת תכנית18/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה