מתקן למילוי גז, תמרה

תוכנית ג/ 11073

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן למילוי גז, תמרה
מספר: ג/ 11073
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מילוי ואיחסון גז
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה

תיאור המיקום:
ישוב: טמרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18566חלק36, 169, 173
18567חלק90-9114-15, 73-82, 92
18576חלק5-16, 18-22, 34-37, 86, 881-4, 17, 62, 68, 85, 87
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2694. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים24/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2003. עיתון: הצופה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/03/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/12/2002
החלטה בדיון באישור תכנית16/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2001תאריך פרסום: 17/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5003. עמוד: 3340. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2001. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה25/08/1999
קבלת תכנית29/11/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים28516/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002