מתקן לקומפוסט - קיבוץ נירים

תוכנית 7/ 02/ 474

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן לקומפוסט - קיבוץ נירים
מספר: 7/ 02/ 474
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן לקומפוסט במשבצת קבוץ נירים,
ע"י שינוי ביעודי הקרקע מקרקע חקלאית ליעוד משולב של אתר קומפוסט בקרקע חקלאית ומקרקע חקלאית לדרך, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולנירים

תיאור המיקום:
מועצה אזורית אשכול
מערבית לדרך 232 (ק"מ 30.5)

גושים וחלקות:
גוש 100320/1 חלקי חלקות 5,20

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשד/ 19נירים - אדמות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1644. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים28/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/12/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/12/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית20/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3584. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/04/2006
החלטה בדיון בוולק"ח05/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2005
קבלת תכנית11/10/2004