מתקן מטאורולוגי שבטה

תוכנית 20/ 03/ 274

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן מטאורולוגי שבטה
מספר: 20/ 03/ 274
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית ומתן לגליזציה לאתר מדידות
קיים, למבנים קיימים, לדרך קיימת - עבור מתקן של
חברת החשמל הנועד למדידות סיסמולוגיות ומטאורולוגיות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
ישוב: �
אזור שבטה - בנ.צ. 680,115, 050,42
גוש: 39011 ח"ח 2

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית19/04/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004