מתקן פוטו וולטאי ניצנה

תוכנית 20/ מפ/ 1002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו וולטאי ניצנה
מספר: 20/ מפ/ 1002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו ? וולטאי בהספק של 1 מגה -וואט ע"י הוספת שימוש בחלק משטח ספורט בשטחי כפר הנוער ניצנה. התכנית תאפשר את הקמת המתקן הפוטו-וולטאי ובנוסף תתיר שימוש של אזור לספורט.

עיקרי ההוראות:
א. הוספת שימוש בקרקע המיועדת כאזור ספורט למתקן פוטו ?וולטאי בהספק 1 מגוואט.
ב. פירוט השימושים והתכליות בכל ייעוד קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.
ג. מתן הוראות להוצאת היתרי בניה ולפיתוח השטח.
ד. קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבנצנה (קהילת חינוך)

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 144700
קואורדינטה Y 533200

צפון כפר הנוער ניצנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39007חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגבכפיפות
תוכנית10/ 03/ 188/ 2ניצנה, קהיליה חנוכית התישבותית "ניצנה"שינוי
תוכניתתמא/ 23/ 10תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי מס' 10 - מסילות ברזל באזור הדרום.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2012תאריך פרסום: 30/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6423. עמוד: 4347. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית15/04/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות09/02/2012תאריך פרסום: 09/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6374. עמוד: 2501. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/01/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/01/2012
החלטה בדיון בוולק"ח01/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה22/06/2011
קבלת תכנית29/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/05/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה