מתקן פוטו וולטאי, שער חשמליוגדר רשת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 159/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מתקן פוטו וולטאי, שער חשמליוגדר רשת
מספר: 159/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתקן פוטו וולטאי , שער חשמלי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17464חלק114
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/08/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017522/08/2012