מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ אורים

תוכנית 7/ מפ/ 1039

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ אורים
מספר: 7/ מפ/ 1039
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי הכולל תחנת משנה ומסדרון תשתיות עילי עבור חיבור לקו הולכה, לצורך הפקת חשמל בקיבוץ אורים .

עיקרי ההוראות:
? קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ 35 מגווט לצורך הפקת חשמל.
? שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד של קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים .
? שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד של מתקנים הנדסיים .
? קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית.
? קביעת ייעוד קרקע חקלאית , לקרקע ללא ייעוד בתכנית מפורטת .
? קביעת גבול מסדרון תשתית עילי.
? קביעת הוראות בניה.
? קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים .
? קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות.
? קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
? קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאורים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=155,500
קואורדינטה Y Y=578,500

שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של קיבוץ אורים ומדרום לבתי הקיבוץ .האתר נמצא בסמוך לכביש 234, ובמרחק כ-8 ק"מ ממערב לאופקים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100214חלק24
100290חלק2-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2012תאריך פרסום: 26/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6505. עמוד: 1328. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות17/10/2012
הוגשו התנגדויות05/08/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4715. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/05/2012
החלטה בדיון בוולק"ח07/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה11/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/09/2011
קבלת תכנית21/08/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה